• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Япон Монголын Найрамдлын Холбоо

 
Кюүшү Окинава Монголын Найрамдлын Холбоо
3-23-45 Matsushima, Higashi ku, Fukuoka 813-0062 
TEL 092-621-9160 FAX 092-621-9794

Кюүшү Монголын Найрамдлын ТООНО Холбоо
12-1 Kanzeonji 5, Dazaifu city, Fukuoka Prefecture 818-0101
TEL 080-5805-9090 
Холбооны тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй энэ линк дээр дарж танилцана уу

Ойта Баянхонгорын Найрамдалын Холбоо
#1 banchi, 613 Ji Kaminagatani, Тakenaka, Oita shi, Oita 879-7501
TEL 097-598-0100 FAX 097-598-0101
https://www.facebook.com/大分バヤンホンゴル交流協会-315474741912167/

Ойта Монголын Найрамдалын Нийгэмлэг 
 

Кумамото Монголын Найрамдалын Холбоо