TDB.png

 

Монголын төлөө Японы хүч чадлыг

ХХБанкны Токио дахь төлөөлөгчийн газар нь Монгол Улс руу чиглэсэн мэдээлэл, холбоо хариуцсан байр суурьнаас үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Японы санхүүгийн зах зээл болон компаниудтай холбоотой мэдээлэл, өгөгдлүүдийг цуглуулж төв оффис рүү тайлагнахаас гадна Монгол улсад бизнесийн сонирхолтой Японы аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ХХБ-ны талаар цаашлаад Монголын зах зээлтэй холбоотой төрөл бүрийн мэдээллээр хангах, мэдээлэл түгээж дамжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг.