Өргөмжит консулын үйл ажиллагаа

1.Монгол улсын иргэн, аж ахуйн нэгжийн эрх ашгийг хамгаалах

☆ Баривчлан саатуулах, цагдан хорих болон шүүн таслах ажиллагаанд хариу арга хэмжээ авах

☆ Эрхийг хамгаалах, эрхийг сэргээлгэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авах

☆ Урт хугацаанд хоригдож буй иргэний захидалыг дамжуулах гэх мэтээр гэр бүлийнхэнтэй нь холбож өгөх

☆ Иргэн нас барахад арга хэмжээ авах, нас барсан хүний өв хөрөнгийг хамгаалах

☆ Насанд хүрээгүй иргэнээ хамгаалах

☆ Байгалийн гамшиг, аюул тохиолдоход арга хэмжээ авах

☆ Иргэн хүнд өвчин тусах, мэс засалд орох болон зам тээврийн аваар осолд орох үед арга хэмжээ авах

2. Монгол улсыг таниулан сурталчлах

☆ Монгол орны тухай ойлголтыг дээшлүүлэх үүднээс лекц яриа зохион байгуулах

☆ Хоёр улсын соёл, спортын салбар дахь солилцоог гүнзгийрүүлэх

☆ Хоёр улсын соёл, заншил болон бусад зүйлс дэхь иргэдийн сонирхолыг гүнзгийрүүлэх үүднээс хоёр улсын иргэдийн харилцан аялах боломжийг 

   бүрдүүлж, аялал жуулчлын тухай мэдээллээр тасралтгүй хангах

3.    Монгол Япон улсын хоорондын харилцааний цар хүрээг улам өргөжүүлэх

☆ Эдийн засаг, гадаад худалдааг улам өргөжүүлэх  (монголын малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг таниулан сурталчлах, Японы зах зээлд нэвтрэн

 ороход нь туслах замаар хоёр орны үйдвэрлэгчдийн эрэлт нийлүүлэлтийг тааруулахад нь туслах )

☆ Монголын  улсын дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих(монголын үйлдвэрлэлийн чадал, чанарыг нь дээшлүүлэх үүднээс Японы техник технологийг

 нэвтрүүлэх явдалыг дэмжиж хоёр орны харьяалагдах албан байгуулага, компаниудын харилцааг зузаатгахад дэмжлэх үзүүлэх)
  
4. Боловсрол, дадлагажигч болон сургалт

☆ Салбар салбаруудын шинийг санаачлагч инженерүүдийг Япон Монголын хамтарсан судалгаа болон дадлагад хамруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх

 явдалыг дэмжих. Үйлдвэрлэл, сургалт, менежмент гэсэн гурвалсан холбоог хүчтэй болгож монголын залуусын гэрэлт ирээдүйг бүтээх үйлсийг

 дэмжих

☆ Японы зах зээлд гарах хүсэлтэй монголын компаниудыг дэмжих. Японы хууль тогтоомж болон бусад зүйлсийн талаар зөвлөлгөө өгч хамтрагч болох

Өргөмжит консулын үйлчилгээ

ИТГЭМЖЛЭЛ

Байр, орон сууц, хашаа байшин, газар, хадгаламж захиран зарцуулах, хүүхдийг хүнд даалгаж хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой болон бусад итгэмжлэлүүдийг иргэн өөрийн биеэр холбогдох материалын хамт тус өргөмжит консулын газарт хүрэлцэн ирж хийлгэнэ. Маягтыг хар балаар, гараар гаргацтай бичнэ. Гэрийн хаяг гэдэгт монгол дахь хаягаа бичнэ. Балласан, бохирдуулсан бичгийг баталгаажуулахгүйг анхааруульяа. Гарын үсгээ зураад хувийн тамгатай бол гарын үсгийн төгсгөлд дарна уу. Хуулбарыг эх хувьтай нь нийцэж буйг шалгах шаардлагатай тул гадаад паспорт болон гадаад иргэний үнэмлэхийг авчирна уу. Өргөмжит консулын газар ирэхдээ емейл болон утсаар холбоо барж цаг авч цагтаа ирнэ үү. Товлосон цагаасаа 30 мин хоцорбол дараа дахин цаг авч ирнэ үү.

 

1. Байр, орон сууц, хашаа байшин, газар захиран зарцуулах итгэмжлэгийг баталгаажуулахад шаардлагатай материал:
- Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
- Итгэмжлэгчийн болон итгэмжлэглэгчийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар (нүүр болон ар тал)
- Итгэмжлэгчийн гадаад паспортны эхний хуудасны хуулбар
- Гадаад иргэний үнэмлэхний (在留カ-ド) хуулбар (нүүр болон ар тал) 
- Элчин Сайдын яаманд хандсан өргөдөл (Маягтыг эндээс татаж авна уу ) (Өргөдлийн жишээг эндээс харна уу)
- Итгэмжлэл   (Маягтыг эндээс татаж авна уу Word FilePdf File)  (Итгэмжлэлийн жишээг эндээс харна уу)

 

2. Хадгаламж захиран зарцуулах, банкны үйлчилгээ авах итгэмжлэлийг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал:
- Хадгаламжийн дэвтэрийн хуулбар
- Итгэмжлэгчийн болон итгэмжлэглэгчийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар (нүүр болон ар тал)
- Итгэмжлэгчийн гадаад паспортны эхний хуудасны хуулбар
- Гадаад иргэний үнэмлэхний (在留カ-ド) хуулбар (нүүр болон ар тал) 
- Элчин Сайдын яаманд хандсан өргөдөл (Маягтыг эндээс татаж авна уу ) (Өргөдлийн жишээг эндээс харна уу)
- Итгэмжлэл   (Маягтыг эндээс татаж авна уу Word file, Pdf file)  (Итгэмжлэлийн жишээг эндээс харна уу)

 

3. Насанд хүрээгүй хүүхдийг хүнд даалгаж улсын хилээр нэвтрүүлэх итгэмжлэлийг баталгаажуулахад тухайн хүүхдийн ээж нь өөрийн биеэр ирж итгэмжлэл хийлгэнэ:
- Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, гадаад паспортын эхний хуудасны хуулбар
- Эцэг, эхийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар ( нүүр болон ар тал), гадаад паспортын эхний хуудасны хуулбар
- Хүүхдийг хил нэвтрүүлэх эцгийн зөвшөөрөл 
- Хүүхдийг дагуулж явах хүний иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар (нүүр болон ар тал), гадаад паспортын эхний хуудасны хуулбар
- Онгоцны билетны хуулбар, эсвэл билетны захиалга хийгдсэнийг илтгэх баримт (хүүхэд болон дагуулж явах гэж буй хүний)
- Эцэг эхийнх нь гадаад иргэний үнэмлэхний (在留カ-ド) хуулбар (нүүр болон ар тал) 
- Элчин Сайдын яаманд хандсан өргөдөл (Маягтыг эндээс татаж авна уу ) (Өргөдлийн жишээг эндээс харна уу)
- Итгэмжлэл   (Маягтыг эндээс татаж авна уу Word file, Pdf file)  (Итгэмжлэлийн жишээг эндээс харна уу)

 

4. Шинээр төрсөн хүүхдэд гадаад паспорт олгохыг хүсэх итгэмжлэлийг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал: 
- Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагааны хуулбар (出産証明書), эсвэл дүүргээс тамга дарж баталгаажуулсан хуулбар
- Итгэмжлэгчийн болон итгэмжлэглэгчийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар (нүүр болон ар тал)
- Итгэмжлэгчийн гадаад паспортны эхний хуудасны хуулбар
- Эцэг эхийнх нь гадаад иргэний үнэмлэхний (在留カ-ド) хуулбар (нүүр болон ар тал) 
- Элчин Сайдын яаманд хандсан өргөдөл (Маягтыг эндээс татаж авна уу ) (Өргөдлийн жишээг эндээс харна уу)
- Итгэмжлэл   (Маягтыг эндээс татаж авна уу Word file, Pdf file)  (Итгэмжлэлийн жишээг эндээс харна уу)

 

5. Төрөөс олгох хүүхдийн мөнгө олгохыг хүсэх итгэмжлэлийг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал: 
- Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар
- Хүүхдийн мөнгө хүлээн авах дансны хуулбар
- Итгэмжлэгчийн болон итгэмжлэглэгчийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар (нүүр болон ар тал)
- Итгэмжлэгчийн гадаад паспортны эхний хуудасны хуулбар
- Эхийнх нь гадаад иргэний үнэмлэхний (在留カ-ド) хуулбар (нүүр болон ар тал) 
- Элчин Сайдын яаманд хандсан өргөдөл (Маягтыг эндээс татаж авна уу ) (Өргөдлийн жишээг эндээс харна уу)
- Итгэмжлэл   (Маягтыг эндээс татаж авна уу Word file, Pdf file)  (Итгэмжлэлийн жишээг эндээс харна уу)

 
Дээр дурьдсанаас бусад төрлийн итгэмжлэл хүсэхэд  хэрэглэх 
-  Итгэмжлэлийн маягт   (Эндээс татаж авна уу Word file, Pdf file) 
-  Элчин Сайдын Яаманд хандсан өргөдөлийн маягт (Эндээс татаж авна уу)

Орон нутаг руу итгэмжлэлийг илгээлгүүлэх тохиолдолд монгол шуудангийн маягтыг бөглөж өгнө.

Монгол шүуудангийн маягт (Эндээс татаж авна уу Word file, Pdf file)

 

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ

Иргэний үнэмлэхнийхээ хугацааг сунгуулахдаа Токио дахь Элчин Сайдын Яам болон Осака дахь Ерөнхий Консулын газарт өөрийн биеэр очиж хийлгүүлнэ. Тус өргөмжит консулын газарт хийгдэхгүй болно. Бүрдүүлэх материал нь: 


- Төрсөний гэрчилгээний хуулбар
- Хуучин иргэний үнэмлэхний хуулбар (Алга болгосон тохиолдолд УБЕГ-ын иргэний цахим үнэмлэхний лавлагаа)
- Гадаад паспортын хуулбар
- Гадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар (нуур болон ар тал)
- Оршин суугчийн хаягийн тодорхойлолт (монгол дахь)
- Цээж зургыг Токио дахь Элчин Сайдын яам болон Осака дахь Консулын газарт байрлах төхөөрөмжөөр авахуулна.
- Гарын 10 хурууны хээг дээр дурьдсан 2 газарт байрлах төхөөрөмжөөр дамжуулан үлдээнэ. 


Иргэний цахим үнэмлэхний хугацаа сунгуулах хураамж:  

1. Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдан УБЕГ-аас иргэний үнэмлэхээ авах тохиолдолд 550 иен (монголоос авах)

2. Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдан иргэний үнэмлэхээ ЭСЯ-наас авах тохиолдолд 1650 иен (элчин сайдын яамнаас гэр рүүгээ бэлэн болсон иргэний үнэмлэхийг шуудандуулах хүсэлтэй бол дугтуй бэлдэж  (марк нааж) консулын албаны хүнд үлдээнэ)

Үйлчилгээний хураамж

-  Итгэмжлэлийг Монгол Улсын Гадаад Хэргийн Яам руу факсдуулах -тухайн өдрийн USD10-тай тэнцэхүйц япон иен 
-  Токио дахь Монгол Улсын Элчин Сайдын Яам руу илгээх шуудангийн хөлс – 370 иен (レタ- バック)

 

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн чуулганаар Гадаадын иргэний эрхзүйн байдлын тухай хууль, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, “Улсын тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг батлах тухай” Засгийн газрын 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 195 дугаар тогтоолд тус тус нийцүүлэн хилийн чанадад ажиллаж байгаа нийт Дипломат төлөөлөгчдийн газруудад мөрдөх тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг суугаа орны валютаар тооцон ам.долларт хөрвүүлэхдээ тухайн сарын дундаж ханшийг мөрдөхөөр заасан болно.

Иймд цаашид Япон Улсад суугаа Элчин сайдын яамны Консулын хэлтсийн тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс нь сар бүр өөрчлөгдөхийг анхаарна уу.

Итгэмжлэлийн хураамжийг ЭСЯ-ны доорхи дансанд шилжүүлээд бүрдүүлэх бичиг баримтанд хавсаргана.

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:

Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia


ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号

銀行: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

Итгэмжлэл монголд очсон эсэхийг шалгах

Итгэмжлэл Монгол Улсын ГХЯ-ны консулын газар очсон эсэхийг доорхи линкнээс шалгаад итгэмжлүүлэгч иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна. 

ГХЯ консул.png