Компанийн нэр

 SBI Remit Co.,Ltd

Үйл ажиллагаа

 Олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагаа   (мөнгөн шилжүүлгийн компаний бүртгэлийн дугаар:   Канто Санхүүгийн Товчооны захиралын 00008 тоот)

Хаяг   Izumi Garden Tower, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

Үүсгэн байгуулагдсан он

 

 2010 оны 8-р сарын 24

Цэвэр хөрөнгө

 50 сая иен

Хувьцаа эзэмшигч

 SBI групп 100%

Төлөөлөгч

 Гүйцэтгэх захирал Андо Нобоу

 

 

  • Өргөдлийн маяг 

    SBI Remit_QR.png